top-banner

 

..wWw.SohbetLim.net... Türkiye'nin 1 numaraLı Chat SoHBeT OdalarıNa hoşgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  sesli şiirler
  Aşka Dair
  Altın Yumruklar
  Şarkı Sözleri
  Şiirler
  bedava program indir
  Canakkale Ozel
  Damar Sözler
  Dini Sohbetler
  Diyet Listeleri
  Evlilik
  FiLm izLe
  Foto Galeri
  Güzel sözler
  Güzeller Galerisi
  Hazır Mirc Kodları
  Hikayeler
  KomikLikLer
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mircte Sohbet
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  Nostalji Klipler
  Rüya TabirLeri
  Sohbet Komutları
  SohbetLim özel videoLar
  Türk Destanları
  Yabancı Video Klipler
  Yemek tarifleri
 Hazır Mesajlar
 Sohbet Odaları
  İletişim
 

      sitemap

 Adnan Polat bombalad?

Adnan Polat bombalad? Galatasaray Ba?kan? Adnan Polat, Bursa'ya yatacaklar? haberlerine sert tepki g?sterdi Bursa, Denizli, Sivas, Adnan Polat, Be?ikta?, Galatasaray, ?ampiyonlar Ligi, ?spanya, Roberto Carlos, Taraf, Zaman, Mustafa Denizli, bursaspor, Arkas, gol, Laz - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadaslik kurmak isteyenlere  

Okunma

3837
islami sohbet

Adnan Polat bombalad? !

Galatasaray Ba?kan? Adnan Polat, Habert?rk Gazetesi'nden Halil ?zer'e konu?tu. R?portaj?n zaman? da tam oturdu. G?ndem ate? gibiydi ve bu g?ndemin bir taraf?nda da Galatasaray vard?. Haliyle olduk?a dolu Adnan Polat...

?ok ?ey s?yledi. G?ndemde dola?an her konuya parmak bast?. Temkinli ve dikkatli konu?tu. Kavgadan ?zenle ka?maya ?al??t?. Ancak eteklerindeki ta?lar? d?kmeyi de ihmal etmedi.

Herkesin anlayabilece?i ?ekilde mesajlar?n? da verdi. Her s?yledi?i ?eyin arkas?nda durdu. Bu tip r?portajlarda s?k?a kar??la?t???m?z “Aman ?unu yazma” kolayc?l???na ka?mad?. Adnan Polat’?n ?zellikle hafta sonu oynanacak olan Bursaspor ma?? i?in s?yledikleri, kafalardaki b?t?n sorulara ve yersiz tart??malara son verecek ?ekilde... Polat, F.Bah?e’nin derbilerde ?zellikle Kad?k?y’de neden ba?ar?l?oldu?unun te?hislerini ortaya koydu. Fenerbah?e-Be?ikta? ma??ndan ?nce federasyon ?yelerinin ni?in dikkatini ?ektiklerini a??k?a anlatt?. Kendi tak?m? ile ilgili ?ok ?nemli detaylar verip futbolcular?n “Eyvah yand?k” diyece?i sinyaller g?nderdi.

AHLAKSIZLIK YAPACAK DE??L?Z

Galatasaray’?n Bursa’ya yataca??n? d???nen geri zekal?d?r. Bunu s?yleyene “Salak” derim. Aslantepe’de ?ampiyonlar Ligi ma?lar? oynamak istiyoruz. Fenerbah?e ?ampiyon olmas?n diye de kalk?p ahlaks?zl?k yapacak de?iliz

Galatasaray olarak ?n?m?zde kalan son 4ma?? da kazanmam?z laz?m. H?l? ?ampiyonluk i?in ?ans?m?z var. Ayr?ca Fenerbah?e’nin zor ma?lar? var. Ve ?stelik Fenerbah?e “Kolay” denilen ma?larda puan kaybedilen bir tak?m. Bu ?ekilde bize ?ampiyonluk bile verdiler. Biz ?n?m?zdeki y?l ?ampiyonlar Ligi kar??la?malar?n? Aslantepe’de oynamak istiyoruz. Bu y?zden 2.’lik bile bize bunu sa?l?yor. Farz edin Be?ikta?’?n ?ampiyonlar Ligi’ne

gitme ihtimali belirdi. Bursa’y? Bursa’da yenemezmi Be?ikta?? Elbette yenebilir. O

durumda biz de ?ampiyon olamazm?y?z, oluruz. Bu ligde her ?ey m?mk?n ve sonuna kadar kovalayaca??z. O y?zden t?m bunlar? ortaya koyarak “Galatasaray Bursa’ya yatacak” diyen adama “Salak” derim. Bunu d???nen geri zekal?d?r. Elbette “Biz olamazsak F.Bah?e de ?ampiyon olmas?n” d???ncesi var. Bu normal. Ayn?s?n? Fenerbah?e de d???n?r. Ama Fenerbah?e ?ampiyon olmas?n diye de kalk?p ahlaks?zl?k yapacak de?iliz. Olaylara yap?c? yakla?maya ?al???yoruz. Federasyonun i?i zor, biliyoruz. Ve tam deste?imizi de veriyoruz. Ama futbolun marka de?erinin y?kselmesi konusu tam tersi bir mekanizmaya d?n??t?. Hi? kimse sahada oynayan tak?mlar?n ger?ek y?z?n? bilmiyor. Kim daha g??l? anla??lm?yor. Kalite artaca??na daha a?a??ya gidiyor. ??nk? saha i?i y?netimleri ?ok ba?ar?s?z.

FENER’LE 20 PUANLIK FARK VAR

Lehinize ve aleyhinize yap?lan hatalar? toplad???n?z zaman bizimF.Bah?e ile aram?zda

20 puanl?k art? bir de?er ??k?yor. Bunlar?n kasetleri ve CD’leri var. Bask? yapanlar

kazand?, yapmayanlar ise hep kaybetti. Oynanan futbolun ?nemi hi? kalmad?. Kim

ba??rd?ysa ba??rd??? kadar kazand?. Federasyon veMHK de alet oldu. ??in tad? ka??yor.

KADIK?Y'DE ?DLER? PATLIYOR

F.Bah?e’nin ??kr? Saraco?lu’ndaki derbilerdeki en b?y?k etkeni; 12. adam?... Futbolcular?m?z orada y?ksek strese giriyor. Hakemler de korkuyor, ?dleri patl?yor. Fenerli oyuncular o statta dokunulmazl?k mertebesine ula??yor!

Fenerbah?e seyircisini ger?ekten tebrik etmek gerekiyor. Hakemlere ?yle g?zel bir bask? kuruyorlar ki, dolay?s?yla onlar da o bask? alt?nda hata yapabiliyor. Fenerbah?e’nin derbilerdeki ba?ar?s?n?n en ?nemli etkeni, stad? dolduran 12. adamlar?. Oraya giden

futbolcu ne derseniz deyin mutlaka etkileniyor. Taraftar al?nan galibiyetlerin b?y?k bir b?l?m?nde pay sahibi. Bizim oyuncular?m?z da orada y?ksek strese giriyor. Bu negatif etken oluyor. Sonu?ta onlar da insan. Hakemler Kad?k?y’de korkuyorlar. ?dleri patl?yor. Fenerbah?eli futbolcular o statta dokunulmazl?k mertebesine ula??yorlar! ??nk? hakemler Fenerbah?e aleyhine karar vermekten ?ekiniyorlar.

PS?KOLOJ?K OLARAK EROZYONA U?RUYORUZ

Bizim talebimiz, hakemlerin sahaya ??k?p normal kurallar? uygulamas?. Ama o bask?da bunu yapam?yorlar. ?lk ma??m?z? hat?rlay?n. Keita bizim en ?nemli oyuncumuz. Roberto Carlos 7 saniye s?ren bir faul yapt?. Hakem de hep izledi. Sonra da Keita sinirlenip yumruk att? ve k?rm?z? kart? g?rd?. O ma?ta b?y?k hayal k?r?kl??? ya?ad?k. Bir de ofsayttan gol yedik. B?nyamin Gezer’in orada ?d? koptu. Oysa mesleki a??dan korkusu olmamas? laz?m.

Ama ?yle korktu ki... Zaten derbilerin anlam? ?ok ba?ka. Bu ma?lar sadece 3 puanl?k de?il, hatta 6 puanl?k bile de?il. Daha ?te. Bir de psikolojik etkileri oluyor. Psikolojik erozyona u?ruyorsunuz. Mustafa Denizli benim ?ok eski arkada??m. Son F.Bah?e-Be?ikta? kar??la?mas?ndan sonra “Hakemlik y?rek i?i” dedi. Hi? konu?mazd?, o da konu?tu. Ben de o s?ze ilave ediyorum: Hakemlerin Kad?k?y’de ?dleri patl?yor...

G??EK'?N YER?NE BA?KA HAKEM ATAYIN’ DED?M

??in ucunun bize dokunaca??n? d???nerek derbi ?ncesi ?zgener ve Ar?bo?an’a “G??ek’i atarsan?z b?y?k kriz ba?lat?rs?n?z” uyar?s? yapt?m

Fenerbah?e-Be?ikta?ma??nda ne d???nd?ysemhepsi ya?and?. Be?ikta?l?lar H?seyin G??ek’e itiraz etti. Ben dema? ?ncesi, G??ek ismi resmi olarak a??klanmadan ba?kan (Mahmut ?zgener) ve ba?kan yard?mc?s? (Lutfi Ar?bo?an) ile konu?tum. ??nk? i?in ucunun bize dokunaca??n? biliyordum. “G??ek yerine ba?ka hakematay?n” tavsiyesi yapt?m. “B?y?k bir

kriz ba?lat?rs?n?z” dedim. Ama yine de G??ek atand?. Hem tak?mlara hem de G??ek’e

yaz?k. G.Saray, Be?ikta? ve Bursa; hepimiz ma?duruz. F.Bah?e’nin ba?ar?s?na da g?lge d??t?. Yaz?k de?il mi bu kul?plere? ?artm?yd? G??ek’i ille buma?a atamak? “Bu i?in tek

yetkilisi benim” dedi?in zaman b?yle olur. Bunu nas?l temizleyecekler? Ge?en y?l Sabri’ye “Marka de?erini d???r?yor” diye ceza verdiler. Peki Bilica ne olacak? Onun yapt??? nedir? Bu durumlarda federasyon erozyona u?rar. Tamamen ?ifte standart. ?spanya’dan bile bizimle alay ediyorlar.

GEN?ERLER’?N FENER LEH?NE KA?INCI KATLED???

Asl?nda son derbiyi birinci derecede katleden adam Serkan Gen?erler’dir. Bu ilk de?il, ka??nc? oldu. Ba?ka yan hakem mi yok? Bir bak?n vukuatlar?na... Niye s?rekli bu ma?lara Gen?erler veriliyor? O zaman insan Gen?erler’in kas?tl? olarak bu ma?lara verildi?ini d???n?yor. Bu adam?n F.Bah?e lehine ka??nc?ma? katledi?i. H?seyin G??ek Serkan ile ka? kar??la?maya ??km??? Ona da bir baks?nlar. Kalan ma?larda spek?le edilmemi? ve y?pranmam?? hakemlere ihtiya? var. Ma?lar ayn? saatte oynanacaksa bu son 4 haftada belirlenmeliydi. Ama belirlenmedi.

SARVAN BECEREM?YOR

B?y?k organizasyonlarda neden T?rk hakemi yok, bunu sorgulamak laz?m. B?t?n hakemler mi k?t?? De?il tabii... ?dari anlamda iyi y?netilmiyorlar. MHK’yi y?netenler iyi y?netemiyor. Federasyon ona g?venmi?, g?rev vermi? ama O?uz Sarvan bu i?i yapam?yor. Ge?en y?l Sivas ma??nda raporlar de?i?ti, yalan beyanlar haz?rland?. Hepsinin raporunu tuttuk ama bir ?ey de?i?medi. Genel kurulda beyaz sayfa a?malar?n? istedik ve onlar? destekledik. Ama de?i?en bir ?ey olmad?. G?vensizlik ortam? olu?tu. Olmazsa, yapam?yorlarsa onu de?i?tirmek sizin i?iniz. Sarvan’?n k?t? niyeti yok. Ama beceremiyorlar. Vizyonlar? yetmiyor. Futbolu Mahmut ?zgener ve Lutfi Ar?bo?an y?netiyor. D?r?stler ve art niyetleri yok. Ama telkinleri dikkate alm?yorlar. “Biz biliriz, biz y?netiriz” diyorlar. Bu i? y?prat?c?. Sezon ba??nda MHK’nin alternatifi d???n?lebilirdi. Oysa hakemler d???nda hi?bir s?k?nt?lar? yok. Ayr?ca federasyonun gitmesi de ??z?m de?il.

 

 

   Yorumlar

 
Kur'an-Kerim de ve Hadislerde Kader


?ste Be?iktas?n golleri


?stanbuL G?zL?M - Sesli ?iirler


Sinan ?zen - Bi?ey Olmaz Deme


Asena - Melek izle


Firehouse - You Are My Religion


g?khan ?zen - daha erken yen? kl?p 2010


Elif Gvendik - Ho?akal izle


ipMan 2 Filmini izle


Bar?? Man?o - ?mr?m?n Sonbahar?nda


Sohbetlim.Org DuyguSohbet Chat Odalaları Hizmeti
Sohbetlim.Org Islami Sohbet Odaları
Kış Depresyonu
Sila - Vaziyetler 2014
S?la - Saki
Sila - Reverans
Sila - Yabanci
Mircte Tekrar sevmek
Mircte Bir kad?n
mircte Bir g?n daha bitti

Copyright @ 2006 Tüm Hakları Saklıdır SoHBeTLiM.NeT

Desing By eFe