top-banner

 

..wWw.SohbetLim.net... Türkiye'nin 1 numaraLı Chat SoHBeT OdalarıNa hoşgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  sesli şiirler
  Aşka Dair
  Altın Yumruklar
  Şarkı Sözleri
  Şiirler
  bedava program indir
  Canakkale Ozel
  Damar Sözler
  Dini Sohbetler
  Diyet Listeleri
  Evlilik
  FiLm izLe
  Foto Galeri
  Güzel sözler
  Güzeller Galerisi
  Hazır Mirc Kodları
  Hikayeler
  KomikLikLer
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mircte Sohbet
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  Nostalji Klipler
  Rüya TabirLeri
  Sohbet Komutları
  SohbetLim özel videoLar
  Türk Destanları
  Yabancı Video Klipler
  Yemek tarifleri
 Hazır Mesajlar
 Sohbet Odaları
  İletişim
 

      sitemap

 Alper a?l?k grevine ba?lad?

Alper a?l?k grevine ba?lad? Daha ?nce UEFA madalyas?n? sat??a ??karan Alper, ?imdi de a?l?k grevine ba?lad? - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadaslik kurmak isteyenlere  

Okunma

3912
islami sohbet
Alper a?l?k grevine ba?lad? !

Alper Tezcan 3 May?s 1981 ?stanbul do?umlu. Galatasaray'?n alt yap?s?ndan yeti?en yetenekli oyunculardan biriydi.

Sar?-k?rm?z?l?lar UEFA Kupas?n? kazand??? 1999-2000 sezonunda, finale gelene kadar en ?eki?meli ma?lar?n? ?talya'da Bologna ile oynam??t?. ?talya'daki ma? 1-1'lik skorla sona ermi?ti. ?stanbul'daki r?van? ma??nda temsilcimiz, dakikalar 89'u g?sterdi?inde 2-1 ?ndeydi ve bu skor ?st tura ??kmak i?in yeterliydi. Son dakikalardaki artan Bologna bask?s?na kar?? ?nlem almak isteyen d?nemin teknik direkt?r? Fatih Terim, savunma g?c?n? artt?rabilmek i?in gen? oyuncu Alper Tezcan'? oyuna ald?. Kalan 4 dakikada elinden geleni yap?p tak?m?n? ?st tura ta??mak isteyen Alper, Kamerunlu y?ld?z oyuncu Pierre Wome ile ?arp??t? ve aya?? k?r?ld?. Ali Sami Yen'de b?y?k bir co?ku ya?an?rken, Alper hastaneye g?t?r?ld?.

Sakatl??? sonras? yap?lan yanl?? ameliyat, 11 ameliyat? daha beraberinde getirdi. Alper eski performans?n? bir daha asla g?steremedi. 2001 y?l?na kadar futbol oynayamayan talihsiz oyuncu, iyile?mesinin ard?ndan ikinci ligde bir?ok tak?m?n formas?n? giydi. Dizinden ge?irdi?i sakatl?k, uzun bir s?re daha futboldan uzak kalmas?na neden oldu.

Devletin ve Galatasaray Spor Kul?b?'n?n kendisine destek vermemesinden yak?nan Tezcan, 2009 y?l?nda anne ve babas?n?n sa?l?k durumlar?n?n k?t? oldu?u gerek?esiyle UEFA Kupas? ?ampiyonlu?u madalyas?n? internette sat??a ??kard?.

Bug?n ise ba?latt??? grevle tekrar g?ndeme gelen Galatasarayl? eski futbolcu Alper'in, ailesiyle beraber geldi?i Galatasaray stadyumunun ?n?nde yapt??? a??klamalar?n su?lay?c? y?nde olmas? dikkat ?ekti.

??te soru ve cevaplar:

-Kul?pten alaca??n?z m? var?

'Tabii ki, devletin vemi? oldu?u baz? ?eyler vard? ve bunlar? da alam?yoruz mecburen baz? ?eyler yapmaya ?al???yoruz, engelleniyoruz. Engellenince en sonunda ailemle; gelin buyrun otural?m ne varsa d?kelim dedik.'

-Ba?latt???n?z eylemin sebebi tam olarak nedir ?

'Buraya gelirken de baya?? g??l?kle geldik. Daha yeni ameliyat oldum, aya?a daha yeni kalkt?m.11 tane ameliyat olmam?n hala s?k?nt?lar?n? ya??yorum. Eskiye d?nersek 1991 y?l?nda bu statta aya??m k?r?ld?ktan sonra baya?? zorluklar ya?ad?k. UEFA Kupas? madalyas?n? sat??a sunmu?tuk ve baya?? tepki g?rm??t?m. Bana verilen baz? s?zler var. En son 17 May?s'ta yap?lan kutlama gecesine ge? de olsa 10 y?l sonra davet edildim. Eylemi orada yapacakt?m fakat Galatasaray'a yak??mayaca??n? d???nd?m. ?imdi eylemi yapmak nasip oldu. ?ki hafta ?nce ameliyat oldum, aya??m ayn? yerinden bir kez daha k?r?ld? ve ?u an zorlukla y?r?yorum. Ya?ad???m bu kadar zorluklar sonucu buraday?m'

-Size verilen s?zleri kimler yerine getirmedi ?

'UEFA ?ampiyonu oldu?umuzda Fatih Terim'e y?kleniyorum. ?u anda benim hakk?m? onun savunmas? gerekiyordu bu durumda. Aya??m k?r?ld???nda ben ameliyat masas?ndayken aileme verdi?i s?zler var. Alper Tezcan sakatland?ysa ?eyrek finalde Galatasaray formas? giyerken sakatland?. Devletin vermi? oldu?u 250 alt?n benim ?ahs?m ad?na verilmesi gerekiyordu. Burada rahmetli ba?bakan?m?z B?lent Ecevit'i mezardan m? ??kart?p hakk?m? alay?m'

-Mevcut Galatasaray y?netiminin sana vermi? oldu?u bir s?z var m? ?

'En son kutlama gecesinde konu?tu?umuzda herkesin vermi? oldu?u s?zler var. Utan?cak birisi varsa benim utanmam gerekiyor fakat o gece, eski ba?kanlar olsun, tak?m arkada?lar?m olsun herkes benden ka??yor. Ben kimseden para istemiyorum hakk?m olan? istiyorum herzaman bunu s?yledim. 10 y?ld?r onlarla ve hastanelerle u?ra??yorum. Ameliyat olal? iki hafta oldu aya?a kalkmamam gerekiyor'

Bug?n ba?lat?ca??n?z eylem sonras?nda nas?l bir geli?me olmas?n? bekliyorsunuz sorusuna elinde bulunan kaymakaml???n vermi? oldu?u belgeyi g?stererek a??klamalar?na devam eden Alper; "Sakatl?klar?m nedeniyle tefeciden bor? ald?m, 31 ya??na geldim askere gitmek istiyorum ve gidemiyorum. Ne zaman i? hayat?na at?laca??m. Ne zaman normal bir hayat?m olacak. Her sene bir ameliyat oluyorum. Benim hakl? oldu?um davalarda Adnan Sezgin ??k?p 'reklam yap?yor' diyor. Benim reklama ihtiyac?m yok. Ben zaten normal hayat?m? s?rd?ren bir insan?m. Benden daha iyi Galatasarayl? yoktur. Ben 10 y?ld?r ma?a gelemiyorum hala o pozisyon akl?ma geliyor. En sonunda ailemle konu?tu?umda art?k ben her?eyi g?ze al?yorum e?er benimle varsan?z buyrun Ali Sami Yen'in ?n?ne gidiyoruz ne olursa olsun herkesi kar??ma al?yorum'

Konu?malar?na hayat?n?n zor ?artlar?n? anlatarak devam eden Alper; 'Siyasetle futbolcunun ne i?i olur dedi?inizde ?are aramak i?in mecburen Mustafa Sar?g?l'?n partisi kurulmak ?zere il?eye ba?kan yard?mc?s? olay?m, hi? olmazsa Mustafa ba?kan?m?zla bir araya geliriz dedim. Fakat Mustafa ba?kan?m?z?n yan?na gitti?imde 1 dakika bile beni dinlemedi.

B?Z BURAYA SONU HASTANE DE OLSA A?LECE A?LIK GREV?NE BA?LAMAK ???N GELD?K

Ben yine de onlardan yard?m beklemiyorum. Ama T?rkiye beni hakl? g?rs?n. Siyasete girmemin sebebi de bu benim durumumda ka? tane futbolcu var bakt???m?zda herkes S?per Lig'i konu?uyor. 2.lig 3. lig olan karde?lerimiz ne yap?yor onlar? kimse sormuyor.

B?t?n yollara ba?vurdu?unu anlatan eski y?ld?z futbolcu ?unlar? s?yledi; 'Federasyona gidip benim hakk?m? siz savunun diyorum biz ?ekiniyoruz diyorlar. Herkesle g?r???yorum herkes ka??yor. K?zg?nl??? b?rakt?m art?k elime ge?seler cinnet ge?iricek kadar sinirliyim. Ben kimseye bi?ey yapmad?m ekme?inin pe?inde giden insan hatal? de?ildir. Hi?bi?ey yapm?yosan?z destek olun bor? verin teklifini de g?t?rd?m. 11 senede 12 tane ameliyat oldum. 2.5 trilyon para gitti. Yaz?k de?ilmi bana? Aileme bunlar? ya?atmaya ne hakk?m var.

 

   Yorumlar

 
Herkes, Scarlett'in, Friki?ini, Bekliyor


M?sl?m G?rses - Ceza D?eti - ?ntiraz?m Var


Jessica Simpson foto?raflar?


Yoksul ve Zengin


?ntikam Pe?inde bedava izle


Senai Demirci - Ak?am Zaman? K?l Beni Ey Namaz izle


R?yada para g?rmek


David Guetta ft. Jennifer Lopez - On The Radio


AhMeT ?aFak - Vay DeLiKanL? G?NL?M


Hasan Dursun - Muhammede Gidemedim izle


Sohbetlim.Org DuyguSohbet Chat Odalaları Hizmeti
Sohbetlim.Org Islami Sohbet Odaları
Kış Depresyonu
Sila - Vaziyetler 2014
S?la - Saki
Sila - Reverans
Sila - Yabanci
Mircte Tekrar sevmek
Mircte Bir kad?n
mircte Bir g?n daha bitti

Copyright @ 2006 Tüm Hakları Saklıdır SoHBeTLiM.NeT

Desing By eFe