top-banner

 

..wWw.SohbetLim.net... Türkiye'nin 1 numaraLı Chat SoHBeT OdalarıNa hoşgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  Canakkale Ozel
  Dini Sohbetler
  Evlilik
  Hazır Mirc Kodları
  Hikayeler
  Mircte Sohbet
  Rüya TabirLeri
  Sohbet Komutları
  Türk Destanları
  Yemek tarifleri
 Hazır Mesajlar
 Sohbet Odaları
  İletişim
 

      sitemap

 2010 Bayram mesajlar?

2010 Bayram mesajlar? - ramazan bayrami mesajlari - en g?zel 2010 Bayram mesajlar? - bedava 2010 Bayram mesajlar? - ?cretsiz 2010 Bayram mesajlar? - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadaslik kurmak isteyenlere  

Okunma

4294
islami sohbet

8. Bir avu? dua, bir kucak sevgi, s?cak bir mesaj, kapat?r mesafeleri birle?tirir g?n?lleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun,Bayram?n?z m?barek olsun.

9. Kalpler vard?r sevgiyi ya?atmak i?in, insanlar vard?r dostlu?u payla?mak i?in ve bayramlar vard?r sevgi ile kucakla?mak i?in.Bayram?n?z kutlu olsun.

10. T?m y?rekler sevin? dolsun, umutlar gercek olsun,ac?lar unutulsun,dualar?n?z kabul ve bayram?n?z m?barek olsun.

11. Gecenin g?zel y?z? y?re?ine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler ba?ucunda olsun, g?ne? ?yle bir geceye do?sun ki, dualar?n kabul ve Ramazan Bayram?n m?barek olsun!

12. Bayramlar berekettir,umuttur,?zlemdir.Yar?nlar niyettir ve dualar?n kab?l olsun , sevdiklerin hep seninle olsun Bayram?n?z Kutlu Olsun.

13. Y?re?ine damla damla umut, g?nlerine bin tatl? mutluluk dolsun.Sevdiklerin hep yan?nda olsun, y?z?n ve g?l?n hi? solmas?n Bayram?n Kutlu Olsun

14. Bizim hayat?m?zda nehirler vard?r, k?p?klerinde umutlar?m?z? y?zd?rd???m?z ve bizim ?mr?m?zde g?zel insanlar vard?r, g?r?nmeyince ?lesiye ?zledi?imiz Bayram?n Kutlu Olsun

15. Sevgi s?ze dolarsa dua olur, dua Allah'a ula??rsa nur olur, ayn? yolda birle?en dualar?m?z?n nur'a d?n???p Rabbimize ula?mas? dile?i ile Bayram?n Kutlu Olsun

16. Kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi y?ce Allah'a sonsuz ??k?rler olsun! Ramazan bereketiyle, bollu?uyla gelsin, t?m insanl?k i?in hay?rlara vesile olsun.

17. Bu de?erli Kurban Bayram?.nda, kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi ba???lay?c? ve ac?y?c? y?ce Allah t?m dualar?n?z? kabul etsin.

18. Her ?eye kadir olan Y?ce Allah, bizleri, do?ru yoldan ve sevdiklerimizden ay?rmas?n! Hay?rl? ve bereketli Kurban Bayramlar? dile?iyle.

19. Kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi y?ce Allah'a sonsuz ??k?rler olsun! Kurban Bayram? bereketiyle, bollu?uyla gelsin, t?m insanl?k i?in hay?rlara vesile olsun.

20. K?sk?nlerin bar??t???, sevenlerin bir araya geldi?i, rahmet ve ?efkat dolu g?nlerin en de?erlilerinden olan Kurban Bayram?n?z kutlu olsun.

21. Kurban Bayram?n?z kutlu, y?re?iniz umutlu, umutlar?n?z atl?, sevdan?z kanatl?, mutlulu?unuz katl?, sofran?z tatl?, mek?n?n?z tahtl?, ?mr?n?z bahtl? olsun...

22. Y?re?ine damla damla umut, g?nlerine bin tatl? mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yan?nda olsun, y?z?n ve g?l?n hi? solmas?n. Bayram?n kutlu olsun...

23. Bir bayram g?l??? savur g?klere, eski zamanlara g?l?c?kler getirsin, ?yle i?ten ?yle samimi, g?zya?lar?n? bile tebess?me ?evirsin. ?yi bayramlar!

24. Dama??n?z?, ruhunuzu ve ?evrenizi tadland?ran, ger?ekten g?zel ve bereketli bir bayram dileriz.

25. Birlik ve beraberli?imizi, karde?lik ve dostlu?umuzu en s?cak ?ekilde hissedece?imiz m?barek Kurban Bayram?n?z? tebrik eder, mutluluklar dilerim.

En delice esen seher yeli, en g?ne?li g?nler, en parlak gecedir bayramlar. Y?reklerde bir esinti ve bar?? payla??m?na en s?cak 'merhabad?r' bayramlar. Kurban Bayram?n?z kutlu, her ?ey g?nl?n?zce olsun!

26. Hay?r kap?lar?n?n sonuna kadar a??k, kaza ve belalar?n bertaraf oldu?u Kurban Bayram?.n?n, ya?ad???n?z t?m sorunlar? al?p g?t?rmesi dile?iyle...

27. Hay?r kap?lar?n?n sonuna kadar a??k, kaza ve belalar?n bertaraf oldu?u Kurban Bayram?n?z?n ya?ad???n?z t?m sorunlar? al?p g?t?rmesi dile?iyle.. Kurban Bayram?n?z m?barek olsun, t?m dertleriniz deva bulsun!

28. Bir avu? dua, bir kucak sevgi, s?cak bir mesaj kapat?r mesafeleri, birle?tirir g?n?lleri, bir s?cak g?l?mseme, bir ufak hediye daha da yakla?t?r?r bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayram?n?z bereketli olsun!

29. Dostlu?u, sevgiyi ve gelece?i... A??m?z?, ekme?imizi, sofram?z?... H?zn?m?z?, ac?m?z?, yaln?zl???m?z? payla?t???m?z; birlik ve beraberli?imizi, karde?lik ve dostlu?umuzu en s?cak ?ekilde hissedece?imiz m?barek Kurban Bayram?n?z? tebrik eder, mutluluklar dilerim.

30. En delice esen seher yeli, en g?ne?li g?nler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban Bayram?n?z kutlu, her ?ey g?nl?n?zce olsun.

31. G?zellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir ?ncekinden daha g?zel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. B?y?klerimizin ellerinden k???klerimizin g?zlerinden ?p?yoruz.

32. Ramazan Bayram?n?z?n da b?yle bir ne?eyle gelmesi ve t?m ailenizi sevince bo?up evinize bereket getirmesi dile?imizle. ?yi bayramlar!

33. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar ge?irmek dile?iyle, Ramazan Bayram?n?z kutlu olsun! M?barek Ramazan Bayram? t?m ulusumuza kutlu olsun. Allah t?m inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

34. Bug?n sevin? g?n?, kederleri bir yana b?rak?p mutlu olal?m. Ramazan Bayram?n? doya doya ya?ayal?m. Hay?rl? bayramlar! Her ?eye kadir olan Y?ce Allah, bizleri, do?ru yoldan ve sevdiklerimizden ay?rmas?n! Hay?rl? ve bereketli Ramazan Bayramlar? dile?iyle.

35. Bug?n ellerinizi her zamankinden daha ?ok a??n. Avucunuza melekler g?l koysun, y?re?iniz co?sun. Ramazan Bayram?n?z hay?rlara vesile olsun.

36. K?sk?nlerin bar??t???, sevenlerin bir araya geldi?i, rahmet ve ?efkat dolu g?nlerin en de?erlilerinden olan Ramazan Bayram?n?z kutlu olsun. Bayramlar o kadar b?y?l?d?r ki, geli?i b?t?n bir y?l beklenir ve gidi?indeki keder de ancak b?yle bir ikinci geli?

37. Bayramlar o kadar b?y?l?d?r ki, geli?i b?t?n bir y?l beklenir ve gidi?indekikeder de ancak b?yle bir ikinci geli? ?midiyle hafifler; tasa iken sevin? olur, h?z?n iken beklenen bir ne?eye d?n???r. Ramazan Bayram?n?z?n da b?yle bir ne?eyle gelmesi ve t?m ai

38. Bayramlar, insanlar aras?ndaki kar??l?kl? sevgi ve sayg?n?n per?inlendi?i g?nlerdir. Bayramlar, insanlar?n birbirleriyle olan darg?nl?klar?n? unuttuklar?, bar??t?klar?, karde??e kucakla?t?klar? g?nlerdir. Bayramlar,milli ve dini duygular?n, inan?lar?n, ?r

39. M?barek Ramazan Bayram?n?z? tebrik eder hay?rlara vesile olmas?n? dileriz. Buhay?rl? g?nde dualar?n?z kabul olsun. Dualar?n?z? eksik etmeyin...

40. Heyecan ve ?zlemle beklenen kutsal Ramazan Bayram? geldi, ho?geldin. M?barek bayram ulusumuza sa?l?k, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hay?rl? bayramlar dile?iyle.

41. Sema kap?lar?n?n a??k oldu?u bug?nde heybenizde tohum tohum dua menek?eleri sa?man?z temennisiyle hay?rl? bayramlar.

42. G?zellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir ?ncekinden daha g?zel ve mutlu bir Ramazan Bayram? diliyoruz. B?y?klerimizin ellerinden k???klerimizin g?zlerinden ?p?yoruz.

43. Kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi y?ce Allah'a sonsuz ??k?rler olsun! Ramazan Bayram? bereketiyle, bollu?uyla gelsin, t?m insanl?k i?in hay?rlara vesile olsun.

44. Bug?n Bayram! M?barek Ramazan Bayram?. T?m inananlar birbirlerine daha ?ok yak?nla?s?n, darg?nl?klar ortadan kalks?n, karde?lik ve dostluk duygular? daha da kuvvetlensin. T?m insanlar ne?e ve mutluluk denizinde y?zs?n. Bug?n sevin? g?n?, kederleri bir yan

45. Ramazan Bayram?n?z kutlu, y?re?iniz umutlu, umutlar?n?z atl?, sevdan?z kanatl?, mutlulu?unuz katl?, sofran?z tatl?, mek?n?n?z tahtl?, ?mr?n?z bahtl?, yuvan?z bereketli olsun... Dama??n?z?, ruhunuzu ve ?evrenizi tadland?ran, ger?ekten g?zel ve bereketli bi

46. Bin damla serilsin y?re?ine, bin mutluluk dolsun g?nl?ne, b?t?n hayallerin ger?ek olsun, dualar?n kabul olsun bu bayramda... Ramazan Bayram?n m?barek olsun!

47. Bayram sabahlar?, demli bir ?ay, su b?re?i, bayram ?ekerleri, ?eker isteyen ?ocuklar, Ramazanl?k hayvanlar?n sesleri, bir tela? bir ko?turmaca. K?pr? hep kalabal?k, bayram programlar?, kolonya ikramlar?, bayram har?l?klar?, uzun bayram tatilleri, ev gezme

48. Varl??? ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Y?ce Allah kendisine dua edenleri geri ?evirmez. Dualar?n?z?n Rabbin y?ce kat?na iletilmesine vesile olan Ramazan Bayram?n?z m?barek olsun. Bu de?erli Ramazan Bayram?.nda, kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabb

49. Ramazan Bayram?.n?n ulusumuzun dirili?ine, mazlumlar?n kurtulu?una, insanl???n huzur, bar?? ve hidayetine vesile olmas?n? dileriz.

Benim ?mr?mde ?rmaklar vard?r sular?nda hayallerimi y?zd?rd???m, benim ?mr?mde sevdiklerim vard?r bayramlar ayr? ge?ince ?z?ld???m. Bayram?n?z m?barek olsun!

51. Karde?li?in do?du?u, sevgilerin birle?ti?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara...

52. Her ilkbaharda gelinciklerin en g?zel ba?lang??lar? m?jdelemesi gibi, bu bayram?n da sana ve ailene mutluluk ve ne?e getirmesini diliyorum... ?yi bayramlar!

53. Bug?n Bayram! M?barek Ramazan Bayram? T?m insanlar birbirlerine daha ?ok yak?nla?s?n, darg?nl?klar ortadan kalks?n, karde?lik ve dostluk duygular? daha da kuvvetlensin. T?m insanlar ne?e ve mutluluk denizinde y?zs?n. Bug?n sevin? g?n?, kederleri bir yana

54. Bir Ramazan Bayram? daha geldi. Bu bayram?n ?ncelikle milletimize, ?slam alemine ve de insanl??a hay?rlar getirmesini Y?ce Allah'tan diliyoruz. Karde?li?in do?du?u, sevgilerin birle?ti?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de

55. Bir bayram g?l??? savur g?klere, eski zamanlara g?l?c?kler getirsin ?yle i?ten samimi, g?zya?lar?n? bile tebess?me ?evirsin. ?yi Bayramlar.

56. K?sk?nlerin bar??t???, sevenlerin biraraya geldi?i, rahmetle ve ?efkatle dolu g?nlerin en de?erlilerinden olan Ramazan Bayram?n?z kutlu olsun.

57. M?barek Ramazan Bayram?n? sevdiklerinizle beraber sa?l?kl? ve huzur i?inde ge?irmenizi dileriz. Bayram t?m insanl??a hay?rl? olsun!

 

   Yorumlar

 
Yazi Stilleri


Zara - Salavat izle


Senai Demirci - Unuttuk ilahileri izle


dreamweaver cs4 css t?rleri izle


Bedava Sohbet odalar?


Harikulade ?eyler


Evlilik KutLama MesajLar?


HasTal?kTa Sa?l?kTa- Mustafa CeCeLi


En G?zel Politikac?lar - Yulya Timo?enko, Ukrayna


Ali Ercan - Medineye Varamad?m


Sohbetlim.Org DuyguSohbet Chat Odalaları Hizmeti
Sohbetlim.Org Islami Sohbet Odaları
Kış Depresyonu
Mircte Tekrar sevmek
Mircte Bir kad?n
mircte Bir g?n daha bitti
mircte sohbet odalar?
Mircte Radyoya Kill Atmak
mircte ident de?i?tirme
mircte renkli yazma

Copyright @ 2006 Tüm Hakları Saklıdır SoHBeTLiM.NeT

Desing By eFe