top-banner

 

..wWw.SohbetLim.net... Türkiye'nin 1 numaraLı Chat SoHBeT OdalarıNa hoşgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  sesli şiirler
  Aşka Dair
  Altın Yumruklar
  Şarkı Sözleri
  Şiirler
  bedava program indir
  Canakkale Ozel
  Damar Sözler
  Dini Sohbetler
  Diyet Listeleri
  Evlilik
  FiLm izLe
  Foto Galeri
  Güzel sözler
  Güzeller Galerisi
  Hazır Mirc Kodları
  Hikayeler
  KomikLikLer
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mircte Sohbet
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  Nostalji Klipler
  Rüya TabirLeri
  Sohbet Komutları
  SohbetLim özel videoLar
  Türk Destanları
  Yabancı Video Klipler
  Yemek tarifleri
 Hazır Mesajlar
 Sohbet Odaları
  İletişim
 

      sitemap

 Yeni Bidat F?rkalar?

Yeni Bidat F?rkalar? - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadaslik kurmak isteyenlere  

Okunma

4542
islami sohbet

Zaman?m?zda ?lkemizde ve ?sl?m ?leminde y???nla bozuk din? f?rka, mezhep, grup t?remi?tir. Medreseler kapat?lmam?? olsayd?; ?eyh?lisl?m Mustafa Sabri, Zahid Kevser?, Elmal?l? Hamdi, Manast?rl? ?smail Hakk? gibi b?y?k ?limler, fakihler, kel?mc?lar yeti?ecek ve bunlar? red ve cerh edeceklerdi.

Ehl-i S?nnete ba?l? do?ru ?l?hiyat??lar yeni bozuk f?rkalar? tenkit ediyorlar ama bu tenkit ve uyar?lar? yeterli olmuyor. Maalesef ?u anda ?lkemizde Zahid Kevser? ayar?nda bir Ehl-i S?nnet m?dafii yoktur.

Bendeniz bu yaz?mda, baz? bid'at f?rkalar?n?n listesini yapmak istiyorum:

1. Kur'?niyy?n f?rkas?. Bunlar Edile-i Erbaa'y? kabul etmezler, ?sl?m'?n tek temeli ve kayna?? vard?r, o da Kur'?n'd?r derler. Bunlar, bu g?r??leri ile Kur'?n'a a??k bir muhalefet i?indedirler. ??nk? Kitabullah m?'minleri Resul'e itaat etmeye, onu en g?zel bir ?rnek ve model olarak kabul etmeye, o ne getirdiyse almaya ?a??rmaktad?r. Bunu reddedenler, S?nnet'i din kayna?? olarak kabul etmeyenler, Kur'?n deyip dursalar da dairenin d???na ??km?? olurlar.

2. Me?lciler f?rkas?. Bunlar kendi i?lerine gelen bir meal veya terc?me alarak, bundan heva, re'y ve hevesleriyle din h?km? ??kartan, Kitabullah'? ak?lar?nca yorumlayan kimselerdir. Yanl?? yolda olduklar?nda ??phe yoktur. Osmanl? ulem?s? ya?am?? olsayd? bunlara "Me?liyy?n f?rkas?" ismini verirdi.

3. Efganiyye f?rkas?. Bunlar yalanc?, taqiyyeci, Farmason Cemal?ddin Efgan?'yi din ?nderi olarak kabul ederler ve onun izinden giderler. Bu adam Afgan de?ildir, ?ranl?d?r, kendisini S?nn? gibi g?stermi?tir, asl?nda ?i?dir. Masonlu?un en dinsiz f?rkas?na mensuptur. Son derece kar???k ve bula??k bir kimsedir. K?lavuzu karga olan?n...

4. Militan ?sl?mc?l?k f?rkas?. Bunlar ?sl?m'? be?er? bir ideoloji seviyesine d???rm?? ki?ilerdir. Aktivisttirler. Son altm?? y?l i?inde hi?bir ?sl?m ?lkesinde ba?ar?l? olamam??lard?r.

5. M?kebbire f?rkas?. Bunlar B?y?k Okyanus'taki "Kargo k?lt?" zihniyet ve k?lt?r? seviyesinde ilkel, bedev?, ?z?rl? bir akla sahiptirler. Camilere hoparl?r, kalorifer, so?utma sistemi, vantilat?r, so?uk su cihaz?, kap?lara naylon po?et sand??? koyman?n, ?? ?erefeli minare yapman?n, 120 desibel y?ksek sesle ezan okuman?n ?sl?m? hizmet ve himmet oldu?unu san?rlar.

6. Fazlurrahman'?n Tarihsellik veya Tatiliyye mezhebi. Bunlar Kur'?n'daki ve S?nnetteki h?k?mlerin bir k?sm?n?n tarihsel oldu?unu, bug?n ge?erli olmad???n? iddia ederler. ?lkemizde baz? il?hiyat fak?ltelerine s?zm??lard?r. Had?sleri, AB standart veya normlar?na g?re ayarlama ve ay?klama projeleri vard?r. Y?kl? telif veya telef ?cretleriyle beslenirler.

7. Necd?ler veya Selef?ler. Bunlar ger?ekten Selef-i S?lih?ne ba?l? ve t?bi de?ildirler. ?mamlar? ?bn Teymiyye ve Muhammed ibn Abdilvehhab't?r. ?nan?lar?nda m?cessime unsurlar? vard?r. Tasavvufa ve tarikata son derece d??mand?rlar.

8. ?ctihadiyye f?rkas?. Bunlar her M?sl?man?n ictihad yapmas?n? isterler.

9. Tekfiriyye f?rkas?. Bunlar, inan?lar?n? ve me?reblerini be?enmedikleri m?'minleri ?irk ve k?f?rle su?lamakta pek a??r? giderler. Bu suretle, m?'mini tekfir ettikleri i?in kendileri k?fir olurlar.

10. Feministler yahut Nisaiye taifesi. Bunlar, Bat? d?nyas?nda ??km?? sap?k bir ideoloji ve g?r?? olan feminizme din gibi ba?l?d?r. Buhar?'de bulunan sahih hadisleri bile reddederler.

11. Diyalogiyye taifesi. Bunlar zaman?m?zda ?? ibrahim? din vard?r, bunlar?n ???n?n mensuplar? da ehl-i necat ve ehl-i Cennet'tir derler. Tevhid ile Teslisi bir tutarlar. Kur'?n Yahudileri ve Nasran?leri ?sl?m'a ?a??rm?yor gibi daireden ??kart?c? iddialar? vard?r.

12. M?ekkil?n (Yiyiciler)taifesi. Bunlar bozuk d?zende haram yemenin, beyt?lmal? hortumlaman?n, kara servet sahibi olman?n caiz oldu?una inan?rlar.

13. Erbabiyy?n taifesi. Bunlar kendi baronlar?n?, r?hbanlar?n?, ?eyhlerini (daha do?rusu m?te?iyyihlerini) rable?tirir ve putla?t?r?rlar.

14. Telfik?yye (telfik-i mez?hib) taifesi. Bunlar f?k?h mezheplerinin h?k?mlerinin kar???k ?ekilde uygulanmas?n? isterler. ?iadan mut'a nikah?n? da al?rlar. B?ylece dini ve f?kh? oyuncak ederler.

15. Uzla?t?rma f?rkas?. Bunlar din ile l?-din?li?i uzla?t?rmak hevesindedir.

Listeyi uzatmak m?mk?nd?r. Bu kadarla yetiniyorum.

Kudretli bir Ehl-i S?nnet kel?mc?s? ??ksa da bu bid'at f?rkalar?n? g?zelce tenkit, red ve cerh eden, ??r?ten bir kitap yazsa ne iyi olur.

Mehmet ?evket Eygi
Milli Gazete
11 A?ustos 2009

 

   Yorumlar

 
Bar?? Man?o - Bug?n Bayram


kurtlar vadisi pusu 87. blm kism 9 son k?s?m


Ercan Demirel - Durma git


Badr Hari vs Semmy Schilt K1 WGP 2009


funda arar - roman izle


Fenerliler bo?a sevindi


Volkan Konak, Sevilen ?ark?nlar?n? Manavgatl?lar i?in Seslendirdi


Murat G??ebakan - K?r B??ak


Fergie'den Cheryl Cole'a ?a??rtan Teklif


denizli Sohbet Odalar?


Sohbetlim.Org DuyguSohbet Chat Odalaları Hizmeti
Sohbetlim.Org Islami Sohbet Odaları
Kış Depresyonu
Sila - Vaziyetler 2014
S?la - Saki
Sila - Reverans
Sila - Yabanci
Mircte Tekrar sevmek
Mircte Bir kad?n
mircte Bir g?n daha bitti

Copyright @ 2006 Tüm Hakları Saklıdır SoHBeTLiM.NeT

Desing By eFe