top-banner

 

..wWw.SohbetLim.net... Türkiye'nin 1 numaraLı Chat SoHBeT OdalarıNa hoşgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  sesli şiirler
  Aşka Dair
  Altın Yumruklar
  Şarkı Sözleri
  Şiirler
  bedava program indir
  Canakkale Ozel
  Damar Sözler
  Dini Sohbetler
  Diyet Listeleri
  Evlilik
  FiLm izLe
  Foto Galeri
  Güzel sözler
  Güzeller Galerisi
  Hazır Mirc Kodları
  Hikayeler
  KomikLikLer
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mircte Sohbet
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  Nostalji Klipler
  Rüya TabirLeri
  Sohbet Komutları
  SohbetLim özel videoLar
  Türk Destanları
  Yabancı Video Klipler
  Yemek tarifleri
 Hazır Mesajlar
 Sohbet Odaları
  İletişim
 

      sitemap

 Kibriy? Allaha Mahsustur

Kibriy? Allaha Mahsustur - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadaslik kurmak isteyenlere  

Okunma

8572
islami sohbet
Allah? te?l?, kullar?na g?nderdi?i kitaplar?n hepsinde, kibri ve gururlanmay? k?t?lemi? ve yasak etmi?tir. Nahl suresinin yirmi ???nc? ?yetinde mealen;

(Allah? te?l?, kibirli olanlar? elbette sevmez!) buyurulmaktad?r.

Peygamber efendimiz de, bir hadis-i ?eriflerinde; (Kalbinde zerre kadar kibir olan Cennete girmeyecektir) buyurmu?lard?r.?slam ?limleri buyuruyor ki:

"Allah? te?l? ilim, kudret gibi b?t?n s?fatlar?ndan kullar?na biraz ihsan buyurmu?tur. Fakat, yaln?z ?? s?fat? kendine mahsustur. Bu ?? s?fattan hi? bir mahlukuna vermemi?tir. Bu ?? s?fat?, Kibriy?, Gani olmak ve Yaratmak s?fatlar?d?r. Kibriy?, b?y?kl?k, ?st?nl?k demektir. Gani olmak, ba?kalar?na muhta? olmamak, her ?ey Ona muhta? olmak demektir."


Bunun i?in kibirlenmek, Allah? te?l?n?n s?fat?na, hakk?na tecav?z etmek olur. Allah? te?l?, kullar?na kar?? m?tekebbirdir. Zira O, kibriy? sahibidir. Azamet, b?y?kl?k ve kibriy?, y?celik ancak Allah? te?l?ya mahsustur. Hadis-i kudside; (Azamet ve kibriy? bana mahsustur. Bu iki s?fatta, bana ortak olmak isteyenlere, ?ok ac? azap ederim) buyuruldu.

Tekebb?r edene, yani kibir sahibi olana kar?? tekebb?r etmek caizdir. Kibir sahibine tekebb?r etmek, sadaka vermek gibi sevapt?r. Kibir sahibine kar?? tevazu eden kimse, kendisine zulmetmi? olur. Bid’at sahiplerine ve kibirli zenginlere kar?? da tekebb?r etmek caizdir. Bu tekebb?r kendini y?ksek g?stermek i?in de?ildir. Onlara ders vermek, gafletten uyand?rmak i?indir. Tak?yy?ddin S?bki hazretleri; “?ok iyi anlay?p g?rd?m ki, b?t?n fesad?n ba?? kibirdir. Kibir, ?eytan?n b?y?klenip kendini be?enmesi ile i?lenen ilk g?nah oldu. Kalbde kibir, b?y?klenme has?l oldu?u zaman, kendisini b?y?k g?r?p, ba?kalar?n? a?a?? g?r?r. Kibir, kalbi nasihat kabul etmekten ve emre it?at etmekten al?koyar” buyurmaktad?r.

B?yezid-i Bist?mi hazretleri bir g?n yolda giderken yan?ndan ge?en bir k?pe?i g?r?r ve k?pe?e de?ip nec?set bula?mas?n diye elbisesini toplar. O anda k?pek, Allah? te?l?n?n kudreti ile dile gelip; "Benden sana bula?acak kir, ?? defa y?kamakla temiz olur. Ama senin nefsindeki kibir kiri, yedi dery?da y?kansa temiz olmaz" der.

Kibriya yani ?st?nl?k, yaln?z Cenab-? Hakka mahsustur. Sonradan yarat?lan, d?nyaya gelmesi ve ?lmesi kendi elinde olmayan bir insana, kibirlenmek mi yak???r yoksa tevazu g?stermek mi? ?mam-? Zeynelabidin hazretleri buyuruyorlar ki:
“Kibir sahipleri benim ?ok garibime gidiyor. Kendilerinin bir damladan meydana geldikleri, sonra da ??r?m??, kokmu? le? olacaklar?n? bildikleri halde yine de kibirlenirler; bunlar neyine g?venirler!”

M?sl?man, kibirli olmaz, olamaz. Bir kimse kibirliyse, onun M?sl?manl???nda ve akl?nda noksanl?k vard?r. Zira Ahmed bin Hanbel hazretleri; "Kibir ta??yan kafada, ak?la rastlayamazs?n?z" buyurmaktad?r.

Kibirli kimse, saadet kap?s?ndan i?eri giremez. Kendini be?enen, kendini ?st?n g?ren, kendini kabiliyetli g?ren, kendini iyi g?ren bir kimse, saadet kap?s?n?n d???nda dola??r, kap?dan i?eri giremez. Kibirli kimse, kibrini k?rarsa, kibrini y?karsa o zaman saadet kap?s?ndan i?eri girer.

Kibir, b?t?n saadetlere engel bir duvar gibidir. Bu kibir duvar?, saadet kap?s?n? a?maya engeldir. Di?er g?nahlar, kibir gibi de?ildir. Allah hepimizi affetsin. Hepimizin g?nahlar? vard?r. Fakat elhamd?lillah M?sl?man?z. Ancak M?sl?man kibirli olamaz. E?er kibirliyse, o kimsede noksanl?k var demektir. Bu ?ok m?him bir ?l??d?r. Kibirden kurtulman?n tek ?aresi ise, kibirli olmayanlarla beraber olmakt?r. Allah? te?l?dan ve Onun dininden bahsederek sohbet etmektir. Allah adamlar?n? ve M?sl?manlar? Allah r?zas? i?in sevmek ve sevilmektir. Hi? k?zmamak, g?cenmemek, dar?lmamak, haddini bilmek, kusurunu g?rmek, ay?b?n? g?rmektir. ?slam ?limleri, ak?ll? olmak laz?md?r buyurmu?lard?r. Ak?ll? insan, kar??s?ndakinin iyi taraf?n?, kendisinin k?t? taraflar?n? g?ren kimsedir. Kar??s?ndakinin k?t? taraf?n? g?ren kimse, ak?ldan mahrumdur. Kendisinin iyi taraflar?n? g?ren kimse de, ak?ldan mahrumdur. Demek ki ak?ll? insan, ak?ll?, iyi bir M?sl?man, daima M?sl?manlar?n iyi taraflar?n? g?r?r, o iyi taraflar?na a??k olur. Kendisinin iyi taraflar?n? g?remez. Dolay?s?yla daima arkada?lar?na muhta?t?r. Arkada?lar?na muhta? olmayan, onun hizmetine, duas?na ihtiya? duymayan mahvolmu?tur. ??te o, felakettedir.

?nsano?lu, nefsinin esiri olunca, her ?eyi yapaca??n?, her ?eye sahip olaca??n? zanneder. ?l?m? unutur, hi? ?lmeyecekmi? gibi hareket eder. Ele ge?irece?i ?eylerde ?ok acelecidir, sab?rs?zd?r. Halbuki insan, acele etse de, here ?eye sahip olmay? arzu etse de, Allah? te?l?n?n takdirinden ba?kas? olmaz. Rabbimizin emri oldu?u i?in sebeplere yap???p neticeyi sab?rla beklemek laz?md?r.

K?zmak, sinirlenmek kibirdendir. Aceleci, sab?rs?z olmak, ?eytandand?r. Her iki h?l de, insan? felakete s?r?kler. ?nsan aceleci, sab?rs?z da olsa, i? olaca??na varacakt?r. Netice olarak, ?slam ?limlerinin buyurdu?u gibi:

"Kibir, her iyili?e, her fazilete, her g?zelli?e ve her ba?ar?ya engeldir."

 

   Yorumlar

 
R?yada ?rperme g?rmek


Volkan Konak Hey Gidi - www.muzikdinleport.com


Candan Er?etin'e H?rs?z ?oku


Kurtlar Vadisi Bu Sezon Sona Eriyor mu?


Eyvah Eyvah izle


Asl? G?ng?r - Bende Dahil


?inLiLer GeLiyor izLe


M?randa Yine Soyundu


dini sohbet odalar?


Abdurrahman ?n?l - Arafat Da??


Sohbetlim.Org DuyguSohbet Chat Odalaları Hizmeti
Sohbetlim.Org Islami Sohbet Odaları
Kış Depresyonu
Sila - Vaziyetler 2014
S?la - Saki
Sila - Reverans
Sila - Yabanci
Mircte Tekrar sevmek
Mircte Bir kad?n
mircte Bir g?n daha bitti

Copyright @ 2006 Tüm Hakları Saklıdır SoHBeTLiM.NeT

Desing By eFe