top-banner

 

..wWw.SohbetLim.net... Türkiye'nin 1 numaraLı Chat SoHBeT OdalarıNa hoşgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  sesli şiirler
  Aşka Dair
  Altın Yumruklar
  Şarkı Sözleri
  Şiirler
  bedava program indir
  Canakkale Ozel
  Damar Sözler
  Dini Sohbetler
  Diyet Listeleri
  Evlilik
  FiLm izLe
  Foto Galeri
  Güzel sözler
  Güzeller Galerisi
  Hazır Mirc Kodları
  Hikayeler
  KomikLikLer
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mircte Sohbet
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  Nostalji Klipler
  Rüya TabirLeri
  Sohbet Komutları
  SohbetLim özel videoLar
  Türk Destanları
  Yabancı Video Klipler
  Yemek tarifleri
 Hazır Mesajlar
 Sohbet Odaları
  İletişim
 

      sitemap

 Kimsenin yapt??? yan?na kalmaz

Kimsenin yapt??? yan?na kalmaz - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadaslik kurmak isteyenlere  

Okunma

3959
islami sohbet
Hi? kimsenin yapt??? yan?na kalmaz, zul?m payidar olamaz ??nk? eden bulur. ?yilik eden iyilik, k?t?l?k eden de k?t?l?k bulur. Zira Casiye suresinin on be?inci ?yetinde mealen; (Salih, iyi amel eden kendine, k?t?l?k eden de kendine etmi? olur) buyurulmu?tur.

Ayr?ca Zilzal suresinin yedinci ve sekizinci ?yetlerinde de mealen; (Zerre kadar iyilik eden onun m?kafat?n? g?recek; zerre miktar? k?t?l?k i?leyen de, onun cezas?n? g?recektir) buyurulmaktad?r.

Allah? te?l?, z?lime imhal eder yani m?hlet verir fakat ihmal etmez. Z?lim kendini g??l? hissetti?i an y?k?l?r. Peygamber efendimiz; (Allah? te?l? buyuruyor ki: "Ben ?lemlerin Rabbiyim. ?zzet ve cel?lim hakk? i?in z?limlerden intikam al?r?m. Bir kimse bir z?limin elinde bir mazlumun zulme u?rad???n? g?rse, buna mani olmaya g?c? yetip de, o mazluma yard?m etmezse, ondan intikam al?r?m) buyurmu?tur.

?mam-? Taki hazretleri buyurdu ki:

"Zul?m yapan, z?lime yard?m eden ve bu zulme raz? olan, bu zulme ortakt?r. Z?limin adaletle ge?en g?n?, kendisine, mazlumun zul?m g?rd??? g?nden daha a??r gelir."

Mazlumun, z?lim i?in yapt??? beddua da reddedilmez, mutlaka hedefini bulur. ??nk? hadis-i ?erifte;

(Anan?n, baban?n ?ocu?una olan ve mazlumun, z?lime olan beddualar?, red olunmaz) buyurulmu?tur.

Amr bin Dinar hazretleri ??yle anlat?r:

"?nceki ?mmetlerden birisi, bir deniz sahiline gider ve orada y?ksek sesle:

"Beni g?ren kimse bir ba?kas?na asla zulmetmeyecek!" diye ba??ran bir kimse g?r?r. Yan?na yakla??r ve;

"Ey Allah'?n kulu! Senin bu s?z?n nedir, ne demek istiyorsun?" diye sorar.

Y?ksek sesle ba??ran kimse ba??ndan ge?enleri ??yle anlat?r:

"Ben bir zamanlar, o zaman?n emniyet mensuplar?ndan birisi idim. Bir g?n bu deniz sahiline geldim ve a?? ile bal?k tutan birini g?rd?m. Tuttu?u bal??? bana hediye etmesini s?yledim, raz? olmad?. Satmas?n? istedim yine kabul etmedi. Benim de can?m s?k?ld?, k?zd?m ve k?rbac?mla ba??na vurmaya ba?lad?m ve bal??? zorla ald?m. Bal?k canl? idi. Elimde sallayarak eve gitmek i?in yola koyuldum.

Eve yakla?t???m bir s?rada bal?k parma??m? kapt?. Parma??m? kurtarmak i?in yere atmak istedim, fakat b?rakmad?. Hemen acele eve girip i?eridekilerden yard?m istedim. Onlar da uzunca bir zaman u?ra?t?lar. Neticede zorlukla parma??m? kurtard?k. Lakin parmak ?i?ti. Bal???n di?lerinin izleri g?z g?z a??ld?. Bunun ?zerine iyi bir tabibe gittim. Parma??m? g?r?nce;

"Bu kangren olmu?, e?er kesilmezse, helak olursun" dedi ve parma??m? kesti.

Bu defa hastal?k elime s??rad?. Tekrar gitti?imde;

"E?er elini kesmezsek helak olursun" diyerek r?zam ?zerine elimi de kesti.

Bu defa hastal?k koluma ge?mi?ti. Yine tabibe ko?tum. Hastal???n kola yay?lm?? oldu?unu s?yleyip kolumu da kesti. Hastal?k bu defa pazuma ??km??t?. Korku ve ?a?k?nl?kla evimden ??kt?m. Deli gibi ko?uyor ve hayvanlar gibi ba??r?yordum. Oralarda b?y?k bir a?ac?n g?lgesine s???nd?m. Dallar? aras?nda uyudum kald?m. R?yamda birisinin benim yan?ma geldi?ini g?rd?m. Bana;

"Senin uzuvlar?n ka? kere kesildi ve par?a par?a at?ld?. Hakk?n? sahibine g?t?r ver. O zaman kurtulursun" dedi.

Uyand???mda akl?m ba??ma geldi. Hak sahibini hat?rlad?m. Bu bana Allah? te?l?dan gelen bir ceza idi. Hemen deniz kenar?na gittim. Bal?k avc?s?n? buldum. A??n? denize atm??t?. Onu ?ekinceye kadar bekledim. ?ok bal?klar ??kard?. O zaman bal?k??ya seslenip;

"Efendim ben senin k?lenim!" dedim.

Bana d?n?p;

"Sen kimsin?" dedi.

Ben de;

"Efendim falan zaman sizi d?v?p zorla bal???n?z? gasp eden kimseyim" dedim. Sonra ona kolumu g?sterdim. Onu g?r?nce b?yle beladan Allah? te?l?ya s???nd?.

"Sen ?imdi serbestsin gidebilirsin" dedi. Ayr?lmak istedim. Bana;

"Dur” dedi. Sonra;

“Bir bal?k i?in sana bedduada bulunmu?tum. Kolunu geri veremem amma.." diyerek beni elimden tutarak evine g?t?rd?. O?lunu ?a??r?p bah?edeki bir yeri g?sterip, oras?n? kazmas?n? s?yledi. O?lu oras?n? kaz?nca i?inde otuz bin dirhem olan bir kese ??kt?. On bin dirhemini bana verip;

"Bunlarla ihtiyac?n? gider" dedi.

Sonra yine bir on bin dirhem daha verip;

"Bunlar? da kom?ular?na ve akrabana da??t!" dedi.

Ben ayr?lmak istedi?imde ona;

"Allah i?in bana s?yle nas?l beddua ettin?" dedim. O da bana ??yle dedi:

"Sen bana vurup bal??? ald???nda, ?ok g?c?me gitmi?ti ve acizli?imden a?lam??t?m. Sonra da ya Rabbi! Onu da beni de sen yaratt?n. Onu kuvvetli, beni zay?f k?ld?n. Sonra onu bana musallat eyledin. Onun zulm?n? benden geri ?evirmedin. Beni de onun zulm?ne mani olmaya kuvvetli k?lmad?n. Kudretin hakk? i?in onu ?leme ibret olacak h?le koy! dedim."

Netice olarak; “Z?limin zulm? varsa, mazlumun da Allah’? var!” s?z?n? unutmamal?d?r. Herkes ne ekerse onu bi?er ve etti?ini bulur.

 

   Yorumlar

 
Jam & Spoon - Right In The Night


Badr Hari vs. Yusuke Fujimoto K-1 2007


Kendi - Salla


U?ur I??lak - Bezmi?im U?ur I??lak Dinle


Hadise Don t Ask


Tuban?n ?n? yay?l?yor


demet akal?n - allah?n emri dinle klip izle


Bana Tuzak Kurdular


Haluk K?rc? Tahliye Oldu


sivas chat sohbet odalar?


Sohbetlim.Org DuyguSohbet Chat Odalaları Hizmeti
Sohbetlim.Org Islami Sohbet Odaları
Kış Depresyonu
Sila - Vaziyetler 2014
S?la - Saki
Sila - Reverans
Sila - Yabanci
Mircte Tekrar sevmek
Mircte Bir kad?n
mircte Bir g?n daha bitti

Copyright @ 2006 Tüm Hakları Saklıdır SoHBeTLiM.NeT

Desing By eFe