top-banner

 

..wWw.SohbetLim.net... Türkiye'nin 1 numaraLı Chat SoHBeT OdalarıNa hoşgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  sesli şiirler
  Aşka Dair
  Altın Yumruklar
  Şarkı Sözleri
  Şiirler
  bedava program indir
  Canakkale Ozel
  Damar Sözler
  Dini Sohbetler
  Diyet Listeleri
  Evlilik
  FiLm izLe
  Foto Galeri
  Güzel sözler
  Güzeller Galerisi
  Hazır Mirc Kodları
  Hikayeler
  KomikLikLer
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mircte Sohbet
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  Nostalji Klipler
  Rüya TabirLeri
  Sohbet Komutları
  SohbetLim özel videoLar
  Türk Destanları
  Yabancı Video Klipler
  Yemek tarifleri
 Hazır Mesajlar
 Sohbet Odaları
  İletişim
 

      sitemap

 K?yametin Olu? Bi?imi

K?yametin Olu? Bi?imi , K???k K?yamet - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadaslik kurmak isteyenlere  

Okunma

4739
islami sohbet
Kur'an k?y?met'in olu? bi?imine ili?kin ayr?nt?l? ve deh?et verici tablolar ?izer.
  • "Sura ?flenince, Allah'?n diledi?i bir yana, g?klerde olanlar, yerde olanlar hepsi d???p ?l?r." (Z?mer, 68)
  • "K?yamet vaktinin depremi m?thi? bir  ?eydir! Onu g?rd???n?z g?n, her emzikli kad?n emzirdi?i ?ocu?u unutur, her gebe kad?n   ?ocu?unu d???r?r. ?nsanlar? da sarho? bir halde g?r?rs?n. Oysa onlar sarho? de?illerdir..." (Hac,1-2)
  • "O g?n g?ky?z?, erimi? maden gibi olur. Da?lar da at?lm?? y?ne d?ner. Dost, dostu sormaz." (Me?ric,8-10)
  • "G?ky?z? yar?ld??? zaman,Y?ld?zlar d?k?ld??? zaman,Denizler birbirine  kat?ld??? zaman,Kabirlerin i?indekiler d??ar? ??kar?ld??? zaman,"  (?nfit?r, 1-5)
  • "G?ne? katlan?p d?r?ld???nde, Y?ld?zlar d?k?ld???nde, Da?lar y?r?t?ld???nde,Gebe develer sal?verildi?inde,Vah?? hayvanlar toplan?p bir araya getirildi?inde,Denizler kaynat?ld???nda, Ruhlar birle?tirildi?inde, Diri diri topra?a g?m?len k?za, soruldu?unda, "Hangi g?nah sebebiyle ?ld?r?ld??diye.Defterler a??ld???nda,G?ky?z? s?yr?l?p al?nd???nda, Cehennem tutu?turuldu?unda ve cennet yakla?t?r?ld???nda," (Tekvir, 1-13).

K???k K?yamet

Kur'an ve S?nnet'ten kesin bir delile dayanmamakla birlikte m?sl?manlar aras?nda ?l?me k???k K?y?met (k?y?met-i su?ra) denilmesi gelenekle?mi?tir. Baz? bilginlere g?re bu tan?mlama, ?l?m?n ?hiret hayat?na bir ge?i? olmas?na dayan?larak yap?lm??t?r. Kimi bilginler ise bu tan?mlaman?n Kur'an'a dayand???n? ?ne s?rmektedir. Bu bilginlere g?re:

"Allah'a kavu?(up huzura ??k)may? yalan sayanlar, ger?ekten ziyana u?rad?(lar). Nihayet kendilerine ans?z?n Saat gelince, onlar (g?nah) y?klerini s?rtlar?na y?klenerek (gelirler ve): "Orada (hayatta iken), i?ledi?imiz b?y?k kusurlardan dolay? yaz?klar olsun bize! " derler..." (En'am, 31) ayetinde "K?y?met" anlam?ndaki "Saat" ayn? zamanda ?l?m? de dile getirmektedir. Bu gelene?e g?re ger?ek k?y?met, K?y?met-i K?bra (B?y?k K?y?met) olarak an?l?r.

K???k k?y?met (?l?m) ile ba?layan ve b?y?k k?y?met'e kadar s?ren d?nem Kabir Hayat? ya da Berzah olarak adland?r?l?r. Kabir Hayat? i?inde M?nker ve Nekir adl? meleklerin sorgusu ve ?l?n?n m?'min ya da k?fir olu?una g?re mutluluk ya da azab vard?r. Kabir Hayat?'na ili?kin bir hadisinde Hz. Peygamber (s.a.s) kabri  ya Cennet bah?elerinden bir bah?e, ya da Cehennem ?ukurlar?ndan bir ?ukur olarak nitelemi?tir (Tirmiz?, K?y?met, 26). Bir ba?ka hadiste de M?nker ve Nekir'in sorgusundan sonra ?l?n?n nimetlendirildi?i yadaazaba u?rat?ld??? anlat?l?r. Buna g?re M?'minin mezar? yetmi? ar??n geni?letilir, ayd?nlat?l?r ve ona "Zifafa giren ve sadece en ?ok sevdi?i ki?i taraf?ndan uyand?r?lan ?ah?s gibi Mah?er g?n?ne kadar uyumana devam et" denilir. M?naf?k ki?inin mezar?na da "Bu adam? alabildi?ine s?k??t?r" emri verilir. Yer, cendere gibi adam?, kemikleri hurdaha? oluncaya kadar s?k??t?r?r ve ?l? yeniden dirilene kadar b?yle i?kence g?r?r (Tirmizi, Cenaiz; 70).

 

   Yorumlar

 
Tatl?ses, Fethiye'de Yeni Alb?m?n?n ?ark?lar?n? Okudu


Hepsi Hapiste ??r?s?n


Mustafa Cihat - amenna izle


T?rk Mal? 5.B?l?m Full izle


Necati ?a?maz Polat Alemdar Gibi Konu?tu


Maccarone'dan s?per gol


En G?zel Politikac?lar - Sarah Palin


Naomi Watts Marilyn Monroe'yi Oynayacak


G?ne? r?van? ald?


Bihter Ne Zaman ?ntihar Edecek?


Sohbetlim.Org DuyguSohbet Chat Odalaları Hizmeti
Sohbetlim.Org Islami Sohbet Odaları
Kış Depresyonu
Sila - Vaziyetler 2014
S?la - Saki
Sila - Reverans
Sila - Yabanci
Mircte Tekrar sevmek
Mircte Bir kad?n
mircte Bir g?n daha bitti

Copyright @ 2006 Tüm Hakları Saklıdır SoHBeTLiM.NeT

Desing By eFe