top-banner

 

..wWw.SohbetLim.net... Türkiye'nin 1 numaraLı Chat SoHBeT OdalarıNa hoşgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  sesli şiirler
  Aşka Dair
  Altın Yumruklar
  Şarkı Sözleri
  Şiirler
  bedava program indir
  Canakkale Ozel
  Damar Sözler
  Dini Sohbetler
  Diyet Listeleri
  Evlilik
  FiLm izLe
  Foto Galeri
  Güzel sözler
  Güzeller Galerisi
  Hazır Mirc Kodları
  Hikayeler
  KomikLikLer
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mircte Sohbet
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  Nostalji Klipler
  Rüya TabirLeri
  Sohbet Komutları
  SohbetLim özel videoLar
  Türk Destanları
  Yabancı Video Klipler
  Yemek tarifleri
 Hazır Mesajlar
 Sohbet Odaları
  İletişim
 

      sitemap

 Kendini ?venin de?eri d??er

Kendini ?venin de?eri d??er - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadaslik kurmak isteyenlere  

Okunma

3824
islami sohbet
Bir kimse kendini ?vmeye ba?larsa, de?eri d??er. Zira Peygamber efendimiz; (Metholunmay?, ?v?lmeyi sevmek, insan? k?r ve sa??r eder. Kab?hatlerini, kusurlar?n? g?rmez olur. Do?ru s?zleri, kendisine yap?lan nasihatleri i?itmez olur) buyurmu?tur.

?slam ?limleri, ?v?lmeyi sevmenin, kalb, g?n?l hastal??? oldu?unu bildirmi?ler ve tedavi yollar?n? da g?stermi?lerdir. ?v?lmeyi sevmenin sebebi, insan?n kendini be?enmesi, y?ksek, iyi sanmas?d?r. ?v?lmek, b?yle kimselere tatl? gelir. Vehb bin M?nebbih hazretleri; "M?naf???n ?zelliklerinden ikisi, ?v?lmeyi sevmek, zemmedilmekten, yerilmekten ho?lanmamakt?r" buyurmu?tur.

Bir g?n Z?nnun-i M?sri hazretlerine;

-?nsan, Allah? te?l?n?n saf kullar?ndan oldu?unu, ne zaman ve nas?l anlar? diye sorduklar? zaman;

-?nsan bu durumu ?u d?rt ?eyle bilir. Rahat? terk ederse, az olsa bile olandan verirse, fakirle?mesi kendisine sevimli gelirse, ?v?lmek ve k?t?lenmek kendisine ayn? gelirse cevab?n? vermi?lerdir.

Eb?'l-Abb?s-? M?rsi hazretleri anlat?r;

"Bir gece r?yamda hazret-i ?mer’i g?rd?m. Kendisine;

-Ey m?minlerin emiri! D?nya sevgisinin alameti nedir? Diye sordum. ??yle cevap verdi:

-K?t?lenme korkusu ve ?v?lmeyi sevmektir.

D?nyay? sevmenin alameti bunlar olunca, d?nyay? terk etmenin alameti, do?ru yolda bulunmakta k?t?lenmekten korkmamak ve ?v?lmeyi sevmemektir."

Yunus bin Ubeyd hazretleri manifaturac?l?k yaparak nafakas?n? temin ederdi. Kul hakk?na girmekten ?ok korkar, ??pheli olmak korkusu ile mubahlar?n ?o?unu terk ederdi. Mal?n? ?vmez, methetmezdi. Bir g?n ??ra?? bir kuma?? m??teriye g?sterirken; “Y? Rabbi! Bu Cennet kuma??ndan bana da nasip et!” dedi?ini i?itti ve bunun kuma?? ?vmek man?s?na gelebilece?ini d???nerek kuma?? satt?rmad?. M??teriler, kusurlu bir mal?, kusursuz zannederek al?rlar ihtim?lini d???nerek, havan?n bulutlu ve kapal? oldu?u g?nlerde pazara ??k?p sat?? yapmazd?.

Ali bin Sehl ?sfeh?ni hazretleri; "Zenginli?i arad?m; ilimde buldum. ?v?lmeyi arad?m; fakirlikte buldum. ?fiyeti g?nahs?z olmay? arad?m; z?hdde, ??phelilere d??mek korkusuyla mubahlar?n ?o?unu terk etmekte buldum. Kolay hesab? arad?m, susmakta buldum. Rahat ve huzuru arad?m; vermekte, c?mertlikte buldum" buyurmu?tur.

Bir kimsenin, soyu ile, babalar?, dedeleri ile ?v?nmesi ve ba?kalar?na kar?? bunlarla ?st?nl?k taslamas?, tekebb?r etmesi, cahillik ve ahmakl?k olur. Zira Kabil, ?dem aleyhisselam?n, Yam da, Nuh aleyhisselam?n o?lu idi. Babalar?n?n Peygamber olmas?, bunlar? k?f?rden kurtarmad?. ?nsan?n, babalar?n?n, dedelerinin salih olmalar? ile ?v?nmesi de yersizdir, ak?ll? bir hareket de?ildir. ?nemli olan, onlar gibi salih olmaya ve onlar?n yolunda bulunmaya ?al??makt?r. Zira hadis-i ?erifte; (Bir kimsenin kendi k?t? ise, ahirette nesebinin ?st?nl??? ona fayda vermez) buyurulmu?tur.

Peygamber efendimiz, bir hadis-i ?eriflerinde de; (Ecdad? ile ?v?nen k?t? kimse, rahmet-i ilahiden uzak, Cehennem odunudur) buyurmu?lard?r.

Allah? te?l?n?n verdi?i nimetler sebebi ile ba?kalar?na kar?? ?st?nl?k taslamak ve ?v?nmek de uygun de?ildir. Zira b?yle ?v?nmek, haramd?r, g?naht?r. Ama bu nimetler bende emanettir, bunlar?n esas sahibi Rabbimdir diye d???n?l?r ve anlat?l?rsa, o zaman bu h?l, ??k?r olur, k?ymetli ve makbul olur. ??nk? Peygamber efendimiz; (Allah? te?l?n?n verdi?i nimetleri bildirmek, bunlara ??kretmek olur) buyurmu?tur.

Bir damla sudan yarat?l?p sonra topra?a girecek ve orada b?ceklere yem olacak bir kimsenin kendini ?vmesi, insanlara ?st?nl?k taslamas? ?ok ?irkindir. Bu h?l, bir hastal?kt?r. Dinimiz bunun i?in ?v?nmeyi yasak etmi?tir. Peygamber efendimiz; (Allah? te?l?, cahiliyet ?v?nmelerini sizden kald?rd?. Hepiniz ?dem aleyhisselam?n evlatlar?s?n?z. ?dem ise topraktan yarat?ld?) buyurmu?tur.

?nsan?n kendini ?vmesi, ba?kalar?n? hakir, a?a?? g?rd??? i?indir. Halbuki hadis-i ?erifte; (Din karde?ini hakir g?rmek, k?t?l?k olarak yeter) buyurulmaktad?r.

?v?nme hastal???, insan?n kendini ba?kalar?ndan ?st?n g?rmesinden kaynakland??? i?in, konu?malar?nda, ba?kalar?n? hep a?a??lay?c? ifadeler kullan?r. Bu insanlar adam olmaz, bunlar iflah olmaz, bunlarda hay?r yoktur diyerek, kendi ?st?nl???n? a???a ??karmak ister. Bu h?l ise, kibirdir ve insan? felakete g?t?r?r. Zira hadis-i ?erifte; (?nsanlar helak oldu diyenin kendisi helak olmu?tur) buyurulmu?tur.

Din b?y?klerinden bir z?t, kendisini y?z?ne kar?? ?ven bir kimseye; “Beni ni?in ?v?yorsun? ?fkeli iken tecr?be ettin de beni h?lim selim mi buldun? Benimle yolculuk ettin de iyi biri olarak m? g?rd?n? Bana bir emanet verdin de buna riayet ettim mi? Bilmedi?in kimseyi nas?l ?versin?” buyurmu?tur.

Bir insan i?in ?l?m an? yani son nefeste imanla gitmesi ?ok m?himdir. ?l?rken imanla gitmeyen kimseyi hayat?nda ?vmek neye yarar? Bunun i?in kendimizi ?vmek, bizi ?venlere ses ??karmamak, bilmedi?imiz insanlar? ?vmek uygun olmaz.

 

   Yorumlar

 
Badr Hari E?itim


Lady Gaga- ya Klip Askerlerden


Funda Arar - Yak Gel


En G?zel Politikac?lar - Malalai Joy, Afganistan


Demet Akal?n - Dan ?ok A??klamalar


Nev - Sen Gibi


Lady Gaga - Poker face


gaziantep Sohbet Odalar?


halle berry foto?raflar?


Ke$ha - Your Love Is My Drug


Sohbetlim.Org DuyguSohbet Chat Odalaları Hizmeti
Sohbetlim.Org Islami Sohbet Odaları
Kış Depresyonu
Sila - Vaziyetler 2014
S?la - Saki
Sila - Reverans
Sila - Yabanci
Mircte Tekrar sevmek
Mircte Bir kad?n
mircte Bir g?n daha bitti

Copyright @ 2006 Tüm Hakları Saklıdır SoHBeTLiM.NeT

Desing By eFe