top-banner

 

..wWw.SohbetLim.net... Türkiye'nin 1 numaraLı Chat SoHBeT OdalarıNa hoşgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  sesli şiirler
  Aşka Dair
  Altın Yumruklar
  Şarkı Sözleri
  Şiirler
  bedava program indir
  Canakkale Ozel
  Damar Sözler
  Dini Sohbetler
  Diyet Listeleri
  Evlilik
  FiLm izLe
  Foto Galeri
  Güzel sözler
  Güzeller Galerisi
  Hazır Mirc Kodları
  Hikayeler
  KomikLikLer
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mircte Sohbet
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  Nostalji Klipler
  Rüya TabirLeri
  Sohbet Komutları
  SohbetLim özel videoLar
  Türk Destanları
  Yabancı Video Klipler
  Yemek tarifleri
 Hazır Mesajlar
 Sohbet Odaları
  İletişim
 

      sitemap

 Kanaat eden rahat olur

Kanaat eden rahat olur - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadaslik kurmak isteyenlere  

Okunma

3819
islami sohbet
Kanaat demek, bir h?rkaya raz? olup tenbel oturmak demek de?ildir. Kanaat, kendi kazand???na raz? olup, ba?kas?n?n kazanc?na g?z dikmemek demektir.

Dinimizde zaruret miktar?nda kazanmak i?in ?al??mak farzd?r. ?htiya? miktar?nda kazanmak, s?nnettir. Buna, kanaat denir. Ziynet olan ?eyleri kazanmak, mubaht?r. ?htiya? ve ziynet e?yas?n? dine uygun olarak kazanmak ibadet olur. Bunlar? kazanmak i?in, dinin d???na ??kmak, haram olur. B?yle ele ge?irilenler de, d?nyal?k olur.

Bir kimsenin her g?nk? halinden memnun olmas?, her halinde Allah? te?l?ya ??kretmesi, bu kimsenin kanaat sahibi oldu?unu g?sterir. Kendinden daha iyi mevkide, kendinden daha zengin, kendinden daha kuvvetli, kendinden daha g?zel bir insan? k?skanmayarak kendi halinden memnun ve raz? olan insan?n ?ncelikle kalbi rahatt?r. Sonra da, en m?himi Allah? te?l?n?n sevgili kuludur. Sevgili olman?n sebebi ?udur: Allah? te?l?n?n kendisine verdi?inden memnun ve raz?d?r. Bunun i?in, Allah? te?l? da, ondan raz?d?r.

Kanaat, bitmez t?kenmez bir hazinedir. Kanaatk?r olmayan bir zengin, kanaatk?r olan bir fakirden daha fena durumdad?r. ??nk?, o zenginin kalbi rahat de?ildir. Kanaatk?r olan fakir ise, kalbi rahat oldu?u i?in, sanki bir hazine i?inde ya?amaktad?r.

R?za demek, Allah? te?l?dan gelen her ?eye raz? olmak demektir. Allah? te?l?dan bir felaket gelse, ona da r?za g?sterir. Kimseye ?ikayet etmez. Bu, her insan?n yapabilece?i bir i? de?ildir. Fakat, bunu yapabilen, b?y?k bir insand?r. B?yle insanlarda, Peygamberlere mahsus sab?r ve tahamm?l var demektir. Allah? te?l?n?n b?y?kl???ne inand??? derecede insan, bu tahamm?l? ve bu r?zay? g?sterebilir. G?pta edilecek bir meziyettir.

?nsan, kazand???na kanaat etmeli, Allah? te?l?n?n taksimine raz? olmal?d?r. (Kanaat eden doyar) buyuruldu. Allah? te?l?, be? ?eyi, be? ?ey i?ine koymu?tur. Bu be? ?eyi alan, i?indekine kavu?ur:

1-?zzeti, ?erefi, ibadete;

2-Zilleti, sefaleti, g?naha;

3-?lmi, hikmeti, ?ok yememeye;

4-Heybeti, itibar?, gece namaz k?lmaya;

5-Zenginli?i, kimseye muhta? olmamay? da, kanaate t?bi k?lm??t?r.

Bir hadis-i kutside: (Ey Ademo?lu! Kanaat et zengin ol. Hasedi terk et, rahat ol! D?nyay? terk et, dinin halis olsun) buyurulmu?tur.

Peygamber efendimiz, bir g?n, Ebu H?reyre hazretlerine hitaben buyurdu ki:
 
(Ya Eba H?reyre! Vera sahibi ol! ?nsanlar?n en abidi olursun. Kanaat sahibi ol! ?nsanlar?n en ?ok ??kredeni olursun. Kendin i?in istedi?ini, insanlar i?in de iste! K?mil m?min olursun. Sana kom?u olanlarla iyi kom?uluk yap! Hakiki M?sl?man olursun. G?lmeyi azalt! ??phesiz ki ?ok g?lmek kalbi ?ld?r?r.)

Eshab-? kiram?n ileri gelenlerinden Ebu Sa’id Hudri hazretleri anlat?r:

“Bir g?n annem beni Resulullah efendimizden baz? ?eyler istemem i?in g?nderdi. Huzuruna var?p oturdum. Mubarek y?z?n? bana ?evirerek: (Kim sahip oldu?u ?eye kanaat ederse, Allah? te?l? onu ba?kas?na muhta? etmez. Kim ?irkin ?eylerden sak?n?rsa, Allah? te?l? onu iffetli eyler. Kim sahip oldu?u ?ey ile yetinirse, Allah? te?l? ona k?fidir. Kim bir uk?yelik miktar?nda bir ?eye sahip oldu?u halde, ba?kas?ndan bir ?ey isterse, devaml? isteyici olur) buyurdu. Ben de, kendi kendime falan devemiz bir uk?yeden daha iyidir dedim. Hi?bir ?ey istemeden Resulullah efendimizin huzurundan kalk?p gittim.”

?umeyt bin Aclan hazretleri buyurdu ki:

"Her g?n ?mr?n?n bir k?sm? gitmekte, sen ise buna ?z?lm?yorsun. Her g?n sana yetecek kadar r?zk verilmekte, fakat, sen, sana verilen ?eyleri k?fi g?rm?yorsun ve seni azg?nla?t?racak, Allah? te?l?dan uzakla?t?racak ?eyi istiyorsun. Aza kanaat etmiyor, ?okla doymuyorsun. Kendine ihsan edilen ve i?inde bulundu?u nimetlere ??kretmekten aciz iken, daha fazlas?n? istemek nas?l uygun olur? ?ste?inin fazlal??? seni aldatt?. Arzu ve istekleri d?nya i?in olan bir kimse, ahiret i?in nas?l ?al??abilir. Hayret edilir, ne kadar ?ok ?a??l?r ?u kimseye ki, ahirete inan?yor ve d?nya i?in ?al???p ona ko?uyor."

Sa’lebe bin Ebi Hat?b, Ensardan idi. Bedir gazas?nda bulunmad?. Hazret-i Osman zaman?nda vefat etti?i bildirilmektedir. Mal?n?n ?ok olmas? i?in Peygamber efendimizden dua istedi. Resulullah efendimiz buna; (Kanaat et!) buyurdu. Fakat dua i?in, tekrar tekrar ?srar etti. Bunun ?zerine Peygamber efendimiz dua ettiler ve mal?, hayvanlar? ?o?ald?. Onlarla u?ra??p namaza gelmez oldu. Resulullah efendimizin g?nderdi?i zekat toplama memurlar?na zekat vermedi. Hakk?nda Tevbe suresinin yetmi? alt?nc? ?yeti nazil oldu. Bunu i?itince, sadakas?n? getirip yalvard? ise de, kabul buyurulmad?. (Sa’lebeye yaz?klar olsun!) hadis-i ?erifine hedef olmak felaketine du?ar oldu.

Sa'di-i ?irazi hazretleri; "Hak te?l?n?n l?tuf ve ihsan buyurdu?u bahta ve r?zka kanaat etmeyen kimse, Rabbini bilmemi? ve Ona itaat etmemi? olur. Ey bir yerde durmayan, sebat etmeyen, r?zk i?in didinip duran, ko?an ki?i! Sakin ol, yuvarlanan ta? ?zerinde ot bitmez" buyurmu?tur.

Netice olarak Z?nnun-i M?sri hazretlerinin buyurdu?u gibi:
“Kanaat eden rahat bulur, ?st?n olur.”
 

   Yorumlar

 
Murat Boz - G?mb?r G?mb?r


Lady Gaga- ya Klip Askerlerden


Beng? ?ki Melek Klip izle


En G?zel Politikac?lar - Eunice Olsen, Singapur


Mor Ve ?tesi - Bisiklet


Atiye Deniz - Teoman - Yan?mda Kal


Claudia Schiffer'?n K?z? Oldu


En G?zel Politikac?lar - Bibiana A?d, ?spanya


Murat Ba?aran - Can?n Sa?olsun


sesli ?iirler - Yaln?zlar R?ht?m?


Sohbetlim.Org DuyguSohbet Chat Odalaları Hizmeti
Sohbetlim.Org Islami Sohbet Odaları
Kış Depresyonu
Sila - Vaziyetler 2014
S?la - Saki
Sila - Reverans
Sila - Yabanci
Mircte Tekrar sevmek
Mircte Bir kad?n
mircte Bir g?n daha bitti

Copyright @ 2006 Tüm Hakları Saklıdır SoHBeTLiM.NeT

Desing By eFe