top-banner

 

..wWw.SohbetLim.net... Türkiye'nin 1 numaraLı Chat SoHBeT OdalarıNa hoşgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  Canakkale Ozel
  Dini Sohbetler
  Evlilik
  Hazır Mirc Kodları
  Hikayeler
  Mircte Sohbet
  Rüya TabirLeri
  Sohbet Komutları
  Türk Destanları
  Yemek tarifleri
 Hazır Mesajlar
 Sohbet Odaları
  İletişim
 

      sitemap

 ?l?? kullanmak farz m?d?r

?l?? kullanmak farz m?d?r? ?l??lara te'sir kuvvetini veren Allah de?il midir? Allah ?ifa te'sirini yaratmazsa hangi il?? te'sir edebilir - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadaslik kurmak isteyenlere  

Okunma

9900
islami sohbet
Bir k?s?m il??lar?n te'siri, faidesi tecr?belerle kat'iyet kazan­m??t?r. Bu kabil il??lar?n kullan?lmas? ekme?in a?l???, suyun susuzlu?u gidermesi gibi neticeler verir. Kininin s?tmaya, a?? ve serumlar?n, antibiyotiklerin ve s?lfamitlerin bakterilere kar?? te'sirleri, ekme?in a?l??? gidermesi gibidir. Bu il??lar? kullanmak yang?n? su ile s?nd?rmeye benzer. Te'siri muhakkak olan bu gibi il??lar? kullanmamak ahmakl?kt?r ve haramd?r.

        Hadis-i ?eriflerde buyuruldu ki:

  • Hastal???n?z? tedavi ediniz! ??nk?, Allah? te?l? ?l?mden ba?ka her hastal?k i?in, deva, il?? yaratm??t?r.
  • Veba olan yere girmeyiniz! Veba olan bir yerden, ba?ka yerlere gitmeyiniz, oradan ka?may?n?z!
Musa aleyhissel?m hastalanm??t?. Tabibler te'siri kat'i olan il??lar? bildirdiler. Musa aleyhissel?m'?n hastal??? ?iddetlendi. Yine il?? kullanmay?nca ??yle vahy geldi:
(?l?? kullanmazsan ?ifa ihsan etmem!)
Musa aleyhissel?m il?c? i?ip ?ifaya kavu?unca tekrar ??yle bir vahy geldi?
(Sen il?? kullanmamakla, benim ?detimi, hikmetimi de?i?tirmek mi istiyorsun? ?l??lara faideli te'siri veren kimdir? Elbette ben yarat?yorum.)
Musa aleyh?ssel?m dedi ki:
-Ya Rabbi, hastal??? yapan ve hastal??? iyi eden sen oldu?una g?re tabibe ne l?zum var?
Cen?b-? Hak buyurdu ki:
--Doktorlar, ?ifa i?in yaratt???m sebebleri bilir ve kullar?ma verir. Ben de onlara, bu yoldan r?z?k ve sevab veririm.

G?r?ld??? gibi; doktora gitmek, il?? kullanmak dinimizin emridir. Ekme?i doyurma?a sebeb k?ld??? gibi, il??lar? da hastal?klardan kurtulma?a sebeb yaratm??t?r. ?kisi de Allah? te?l?n?n yaratmas? ile olmaktad?r. Bu bak?mdan l?zumlu g?da maddeleri gibi te'siri kat'i il??lar da ihtik?ra dahil edilmi?tir. Yeme?in farzlar?ndan birisi de doymay? Allahtan bilmektir. ?l??lar?n te' sir kuvvetini Allahtan bilmelidir. (Kimy?-i Se'?det s.823,824)

 

   Yorumlar

 
amasya sohbet odalar?


sesLi ?iirLer - Ad?n? Sen Koy


Zara - Salavat izle


Dursun Ali Erzincanl? - Mevlid Kandili


bingol Sohbet Odalar?


AhMeT ?aFaK - HaBeRSiZ GiTMe


Namusa sald?ran erke?in cezas?


?tikad? D?zeltmek


NefesiMi s?reyim


karaman Sohbet Odalar?


Sohbetlim.Org DuyguSohbet Chat Odalaları Hizmeti
Sohbetlim.Org Islami Sohbet Odaları
Kış Depresyonu
Mircte Tekrar sevmek
Mircte Bir kad?n
mircte Bir g?n daha bitti
mircte sohbet odalar?
Mircte Radyoya Kill Atmak
mircte ident de?i?tirme
mircte renkli yazma

Copyright @ 2006 Tüm Hakları Saklıdır SoHBeTLiM.NeT

Desing By eFe